Porota

Odborná porota SPS

Katarína Duchoňová, Brno - předsedkyně
Karel Štrégl, Rychnov nad Kněžnou
Tomáš Stanček, Ostrava